Video quá trình xóa ảnh ( xóa vật thừa) và vẽ chi tiết trong photoshop

Video quá trình xóa ảnh ( xóa vật thừa) và vẽ chi tiết trong photoshop để các bạn mới học xóa vật thừa biết khi xóa vật thừa thì họ dùng những cái gì

 

Sản Phẩm


 

 

Video

 

 

 

 

Video quá trình xóa ảnh ( xóa vật thừa) và vẽ chi tiết trong photoshop
5 (100%) 1 vote

Comments

bình luận