Stay connected

24,743Thành viênThích

Latest article

50 tác vụ tuyệt vời của Adobe Photoshop từ Envato Elements

50 tác vụ tuyệt vời của Adobe Photoshop từ Envato Elements Tải xuống không giới hạn với Envato Elements Hãy tưởng tượng một thế giới không...

Hướng dẫn tạo ra một con hươu cao cổ Manipulation siêu thực với Adobe...

Hướng dẫn tạo ra một con hươu cao cổ Manipulation siêu thực với Adobe Photoshop Trong bài này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử...

Hướng dẫn tạo ra một bức ảnh tiên giới với Adobe Photoshop

Hướng dẫn tạo ra một bức ảnh tiên giới với Adobe Photoshop Trong bài hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Adobe...