Browsing Tag

Brush chim

Share Brush 9 con chim cực đẹp

Chia sẽ Brush chim cực đẹp cho photoshop. Demo cách add Brush.  B1: vào công cụ Brush Tool (B)  B2: Chọn hình răng cưa (tùy chọn brush)   B3: Chọn Load Brushes B4 tìm đến file Brush Link download…