Share Brush 9 con chim cực đẹp

Chia sẽ Brush chim cực đẹp cho photoshop.

Demo

cách add Brush. 

B1: vào công cụ Brush Tool (B) 

B2: Chọn hình răng cưa (tùy chọn brush)  

B3: Chọn Load Brushes

B4 tìm đến file Brush

 

Link download

Share Brush 9 con chim cực đẹp
5 (100%) 1 vote

Comments

bình luận