Hướng Dẫn Viết Chữ Galaxy Trong Photoshop By Hoàng Ngọc Quang Anh

 
Ảnh Galaxy – By Hoàng Ngọc Quang Anh
Ảnh tự mình làm :
Hướng Dẫn Làm: { xem xong bào HD này thì mọi người giúp những người cmt ở dưới giúp mình nha ^.^ }

 

– Chuẩn Bị Download File
 

 

– Cách Làm
 
+) Mở file PSD vừa tải bên trên
+) Nhấn phím T và click chuột vào chữ > xóa đi và thay chữ khác vào > chỉnh kích thước sao cho nó hợp
+) nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + S và lưu file ở dạng PNG

Hướng Dẫn Viết Chữ Galaxy Trong Photoshop By Hoàng Ngọc Quang Anh
5 (100%) 1 vote

Comments

bình luận