Hướng Dẫn Cài PhotoShop CC 2015

0 2.123

Hướng Dẫn Cài  PhotoShop CC 2015

 

PhotoShop CC 2015 Crack

Hướng dẫn cài đặt Photoshop CC 2017

  • Ngắt kết nối mạng
  • Chạy file Set-up.exe với quyền Administrator để cài đặt (Chuột phải chọn Run as Administrator)
  • Sau khi cài xong, để pts chạy 1 lần đầu, sau đó sẽ cho dùng thử 7 ngày.
  • Đóng pts lại, vào folder Fix trong thư mục cài đặt, chạy file adobe.snr.patch-painter.exe, chọn phiên bản Photoshop cc 2015 => nhấn Patch => Yes.
  • Nó sẽ hỏi chỗ lưu file amtlib.dll, bạn browse đến thư mục cài đặt PTS CC 2015 và chọn vào file amtlib.dll có sẵn cho nó đè lên là xong.
 
 

Link Download Photoshop CC 2017

Hướng Dẫn Cài PhotoShop CC 2015
5 (100%) 5 votes