Browsing Category

Download

Hướng Dẫn Cài PhotoShop CC 2015

Hướng Dẫn Cài  PhotoShop CC 2015 Hướng dẫn cài đặt Photoshop CC 2017 Ngắt kết nối mạng Chạy file Set-up.exe với quyền Administrator để cài đặt (Chuột phải chọn Run as Administrator) Sau khi cài xong, để pts chạy 1 lần…

Hướng dẫn update lên Photoshop CC 2017

Photoshop CC 2017 vừa mới ra mắt chính vì thế nhiều người vẫn không biết được sự kiện này của Adobe.  Bạn không cần phải tốn thời gian download phiên bản Photoshop CC 2017 rồi cài đặt mà việc đơn giản nhất là chỉ cẩn tải ứng dụng của hãng…