Browsing Category

Download

Hướng Dẫn Cài PhotoShop CC 2015

Hướng Dẫn Cài  PhotoShop CC 2015 Hướng dẫn cài đặt Photoshop CC 2017 Ngắt kết nối mạng Chạy file Set-up.exe với quyền Administrator để cài đặt (Chuột phải chọn Run as Administrator) Sau khi cài xong, để pts chạy 1 lần…