Đắng lòng Khi Member nhờ chỉnh sữa ảnh ở nhóm Photoshop giúp tôi nhé – Photoshop for me please <3

Đắng lòng Khi Member nhờ chỉnh sữa ảnh ở nhóm Photoshop giúp tôi nhé – Photoshop for me please  <3

                                  có gì đó không đúng

Đắng lòng Khi Member nhờ chỉnh sữa ảnh ở nhóm Photoshop giúp tôi nhé – Photoshop for me please <3
2.9 (57.14%) 7 votes

Comments

bình luận