Đắng lòng Khi Member nhờ chỉnh sữa ảnh ở nhóm Photoshop giúp tôi nhé – Photoshop for me please

0 2.413

Đắng lòng Khi Member nhờ chỉnh sữa ảnh ở nhóm Photoshop giúp tôi nhé – Photoshop for me please  <3

                                  có gì đó không đúng

Đắng lòng Khi Member nhờ chỉnh sữa ảnh ở nhóm Photoshop giúp tôi nhé – Photoshop for me please
3.1 (62.5%) 8 votes