Action Tạo Hiệu Ứng Mưa Trên Kính Trước Ảnh Cho Photoshop

 
Share Action tạo hiệu ứng mưa trên kính đẹp cho anh em
 
 
Demo
 

Video Hướng Dẫn

Link Download

 Pass: Photoshopvn.com

Action Tạo Hiệu Ứng Mưa Trên Kính Trước Ảnh Cho Photoshop
5 (100%) 1 vote

Comments

bình luận