Đắng lòng Khi Member nhờ chỉnh sữa ảnh ở nhóm Photoshop giúp tôi nhé – Photoshop for me please <3

Đắng lòng Khi Member nhờ chỉnh sữa ảnh ở nhóm Photoshop giúp tôi nhé – Photoshop for me please  <3

                                  có gì đó không đúng

Đắng lòng Khi Member nhờ chỉnh sữa ảnh ở nhóm Photoshop giúp tôi nhé – Photoshop for me please <3
2.5 (50%) 2 votes

Comments

bình luận